รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

ความแตกต่างระหว่างการลงทุน การเก็งกำไรและการพนัน


1. การลงทุน (Investment) เป็นการนำเงินออมจำนวนหนึ่งซื้อหลักทรัพย์ทางการเงิน เพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาว คือหวังว่าจะได้รับคืนทั้งเงินต้นที่นำมาลงทุนและผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยและ/หรือเงินปันผล มักเป็นลักษณะการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะฉะนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล โดยคาดหวังว่าจะมีโอกาสที่จะมีกำไรมากกว่าขาดทุน

2. การเก็งกำไร (Speculation) เป็นการนำเงินออมมาซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุน แต่ไม่สามารถมั่นใจว่าจะได้ผลตอบแทนเท่ากับการลงทุน เป็นการหวังผลระยะสั้นมักจะเป็นลักษณะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นจะสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของผู้เก็งกำไรว่ามีประสบการณ์และความสามารถมากน้อยเพียงใด การตัดสินใจของผู้เก็งกำไรมักเป็นการคาดคะเนอย่างชำนาญมากกว่าจะเป็นการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

3. การพนัน (Gamble) เป็นการตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์โดยไม่มีการวิเคราะห์ ไม่มีการใช้เหตุผล มักตัดสินใจด้วยอารมณ์ หรือเชื่อตามคำแนะนำของบุคคลอื่น ความเสี่ยงของนักพนันจึงสูงมาก และผลตอบแทนก็จะสูงกว่านักลงทุนและนักเก็งกำไร แต่โอกาสจะขาดทุนก็มีมากเช่นกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด