Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมู

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความสำคัญของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

มุมมองด้านการสื่อสาร / การคมนาคม เป็นลักษณะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า บริการผ่านทางเว็บไซด์หรือตัวกลางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น http:\\www.lh.co.th ของ บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีเว็บไซด์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบ้านในแต่ละโครงการต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงการขนส่ง หรือส่งมอบสินค้า

มุมมองด้านการพาณิชย์ เป็นลักษณะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำการซื้อ ขาย บริการ และข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซด์ ผ่านตัวกลางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น www.mono2u.com ขายสินค้าวีซีดีหนัง เพลง หนังสือ เครื่องสำอาง น้ำหอม และอีบุ๊ค และผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าตามหมวดต่างๆ และยังสามารถหาสินค้าโดยใช้เครื่องมือค้นหา (Search Engine) ภายในเว็บไซต์ ทางระบบมีระบบตะกร้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแสดงสินค้าที่คุณเลือกซื้อ พร้อมราคาและส่วนลด

มุมมองในด้านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยตัวกลางอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะผ่านกระบวนการรูปแบบเดิม ๆ เช่น ร้าน MK ทุกสาขาใช้ระบบการส่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ต้องการจากร้านต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นระบบจะรวบรวมความต้องการของแต่ละร้านเพื่อทำการเบิกของที่เดียว แล้วจึงทำการจัดส่งกระจายไปทั่วประเทศ นอกจากนี้เมื่อของส่งถึงสาขาแต่ละแห่งแล้ว พนักงานที่รับของสามารถเช็คข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าสอดคล้องตรงกันกับของที่ได้รับหรือไม่

มุมมองในด้านการบริการ เป็นลักษณะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ บริษัทต่างๆ ใช้ในการ ลดต้นทุนในด้านการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการลูกค้าทั้งเรื่องคุณภาพและความเร็ว เช่น กรมสรรพากร ได้จัดตั้งหน่วยงานสำนักงานบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดบริการชำระภาษีออนไลน์ผ่าน www.rd.go.th โดยผู้เสียภาษีเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบแสดงรายการ ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเตอร์ แทนการกรอกแบบและยื่นแบบ ๆ ด้วยกระดาษ พร้อมชำระภาษีโดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากรทั้งนี้เพื่อสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกรมสรรพากรที่ต้องการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัด

มุมมองด้านความรู้ เป็นลักษณะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย หรือ แม้แต่การเปิดคอร์สระยะสั้นอบรมพนักงานของบริษัทต่างๆ เช่น ม รังสิต เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยในการเข้าเรียน ผู้เรียนจะต้อง Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าเรียนบทเรียนที่ต้องการ ผ่านทางห้องเรียนเสมือน(virtual Classroom) ที่มีการจัดเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้อยู่ในรูปสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้มีกิจกรรมการเรียนต่างๆที่ต้องทำผ่านออนไลน์ เช่น การทำการบ้าน การทำรายงาน ในขณะที่ผู้เรียนสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยผ่านแชทรูมหรือเว็บบอร์ด

มุมมองด้านในด้านสังคม เป็นลักษณะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมหรือชุมชนออนไลน์ แต่เดิม อาศัยกระดานเว็บบอร์ดต่าง ๆ และ แชทรูม แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีสร้างชุมชนออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บบล็อก (webblog) ไดอารี่ออนไลน์หรือเว็บที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆเช่น www.storythai.com เว็บไซต์เกี่ยวกับไดอารี่ออนไลน์ ที่เน้นกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาเขียนเรื่องราวที่ต้นเองสนใจพร้อม สามารถลงรูปภาพของตนเอง หรือ เพลงที่ตนเองชอบได้ เมื่อมีเพื่อนหรือผู้เข้ามาอ่านไดอารี่และมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สามารถเขียนข้อความลงไปใน พื้นที่แสดงความคิดเห็นได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899