Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับทำวิจัย วิเคราะห์ SPSS ปรึกษางานวิจัย 082-630089

ความตั้งใจที่มอบให้สังคม

ตั้งแต่ปี 2539 ผมตั้งใจเอาไว้ว่า .... สักวันหนึ่งผมต้องมีเว็บเกี่ยวกับบทความ คลังความรู้ งานวิจัยมอบให้สังคมส่งผลต่อการศึกษา ด้านการทำงานที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจ จูงใจ ค้ำจุนให้พนักงาน หรือลูกจ้างเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานมีทัศนคติที่ดีแก่องค์กร บทความ งานวิจัย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยที่มีประโยชน์แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตที่ดี ผมเชื่อเสมอว่าถ้าคนเรามีความรู้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีงานทำ มีเงินแล้วนำเงินจากรายได้จุนเจือเลี้ยงดูแลให้ประโยชน์พ่อ แม่ และครอบครัวได้

ปัจจุบันนี้ผมทำงานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ ทำวิจัยด้านการศึกษา
ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพของเด็กไทย และวิจัยด้านสาธารณสุขที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ผมชอบช่วยเหลือสังคม ผมเชื่อเสมอว่าคนเราทุกคนมีความสามารถของตนเอง แต่มักขาดโอกาส ขาดเวทีแสดงศักยภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลนี้ ผมจึงยินดีเป็นที่ปรึกษางานวิจัยที่มีผลสำเร็จการศึกษา แต่จะยึดถือตามแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่มีเหตุมีผลงานวิจัยรองรับ ผมสะสมเงินทุนส่วนตัวเพื่อสร้างเว็บ tawansmile.com พัฒนาสื่องานวิจัยตามความตั้งใจ เพื่อเป็นสื่อกลางมอบให้สังคม ตั้งใจใส่เนื้อหาบทความ งานวิจัยที่เป็นความรู้มีประโยชน์ เช่น งานวิจัยทัศนคติการปฏิบัติงาน งานวิจัยบริหารกาารศึกษา
งานวิจัยสุขภาพ งานวิจัยพัฒนาสังคม งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว งานวิจัยการบริหารงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร รวมถึงแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ได้เลย

ผมมีเรื่องราวอีกมายมายที่ต้องทำ อาจจะทำคนเดียวทั้งชีวิตไม่หมด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานวิจัย เป็นสิ่งที่ต้องทำก็คงต้องทำ ผมเชื่อว่าจะพัฒนาชาติควรต้องพัฒนาคนก่อน คนเราเกิดมาครั้งเดียว สะสมความดีนั้น ยากนักหนาเพราะว่า " ความดี " จับต้องไม่ได้
หมั่นทําความดี ความดีจะอยู่คู่เรา ตลอดไป

ตะวัน
โทร. 082-6300899
E-mail : tawansmile@gmail.com
tawansmile.com
รับงานวิจัย.blogspot.com

Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899