คำว่า Backlink เมื่อ Google พัฒนาอัลกอริทึม การติด Backlink จึงมีความสำคัญต่อเว็บไซต์ในการค้นหาของ Search Engine ด้วยวิธีการนำคำ ชื่อสินค้า บริการ

ทำ SEO เสมือนปลูกต้นไม้ 1 ต้น ที่ต้องอาศัยลักษณะทางธรรมชาติ จะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ แต่ต้องพิจารณาจากสภาพอากาศ เพราะ ต้นไม้บางชนิดชอบอากาศเย็นและมีความชื้นสูงไม่ชอบปลูกลงดิน

เมื่อจะทำงานวิจัย เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจเอาไว้ จำเป็นต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องงานวิจัยที่จะทำ จึงมีชื่อเรื่องงานวิจัยที่ผ่านมาแล้ว ให้ศึกษาเป็นตัวอย่าง